Artboard 7

ماشینهای سیار با توجه به جابجایی از محلی به محل دیگر، امکان ایجاد ارتینگ مناسب را ندارند، در حالیکه به منظور کارکرد صحیح تجهیزات جریان ضعیف موجود در آنها نیاز مبرمی به ارت مناسب دارند. از نمونه این ماشین ها می توان به کانکسهای سیار مخابراتی ، ماشین های پزشکی و آمبولانسها، خودپردازهای سیار نام برد.

در اینگونه ماشین های سیار معمولا تجهیزات IT، مخابراتی ، تجهیزات پزشکی  و … حمل می شوند و تامین ارت و حفاظت از آنها امری مهم است که در اکثر موارد امکان تامین ارت مناسب به منظور عملکرد صحیح آنها وجود ندارد.

انواع سیستم ارت الکترونیکی با توجه به تامین ارت مناسب، می توانند به منظور رفع این معضل مورد استفاده قرار گیرند.