Artboard 3

مقابله با نویز و هام  در سیستم های صوت و تصویر بسیار مهم میباشد ، چرا که در صنعت صدا و تصویر ، نویزها می توانند در خروجی محصول تاثیر بسیاری داشته باشند و باعث شوند محصول تولیدی صدا و تصویر، آن چیزی نباشد که واقعا مورد انتظار است.

به منظور رفع نویز کارهای متفاوتی می توان انجام داد که  بخشی به طراحی سیستم صوتی و کیفیت قطعات بکار رفته در آن مربوط می شود  و بخشی نیز به کارهایی که کاربر میتواند انجام دهد. در این بخش برخی از کارهایی که مدیر فنی  استودیو می تواند به منظور کاهش یا از بین بردن نویز تداخلی و بهبود کیفیت محصول نهایی انجام دهدف می پردازیم.

بهتر است در اولین قدم یک چاه زمین در نظر گرفته شود تا یک صفر ولت خوب داشته باشیم.

  • می توان قبل از ساخت یک اتاق کل آنرا شیلد کرد و هادی دور اتاق را به زمین متصل نمود. این کار برای جلوگیری از ورود امواج الکترومغناطیس انجام میشود.
  • یک از کامپوننت ها باید یک شیلد (محفظه) خوب داشته باشند و هر یک بطور مناسب گراند شده باشند.
  • در طراحی یک کامپوننت بهتر است از مدارات Differential استفاده شود تا Common Mode Noise از مدار حذف گردد.
  • مدارات مبتنی بر سیستم دیجیتال از مدارات مبتنی بز سیستم آنالوگ جداسازی شوند و هر یک گراند مخصوص خود را داشته باشند تا تاخلی بر عملکرد یکدیگر نداشته باشند.
  • بهتر است قسمتهایی از سیستم که ایجاد نویز میکنند مانند Power Supply و قسمت موتور Transport از سایر بخشها جدا شوند تا مدارات نسبت به نویز حاصل از آنها مصون بمانند.
  • کابل ها دارای شیلد مناسب و اتصال صحیح و طبق استاندارد باشند، همانطور که می دانیم کابلهای شیلدینگ و کانکتورهای آنها بعد از مدتی کیفیت خود را از دست می دهند و لازم است در دوره های مشخص مورد بازبینی قرار گیرند ، تا در صورت وجود مشکل و تشخیص کارشناس ، تعویض و یا تعمیر شوند.
  • کابل های برق و دیتا از یکدیگر بصورت مجزا کابل کشی گردند تا میدان حاصل از کابل های تغذیه بر کابل های دیتا ، تاثیر منفی نگذارند.
  • بهتر مابع و مصارف الکتریکی مانند یخچال، کولر، منایع تغذیه قوی و … از تجهیزات صدا و تصویر دور باشند و همچنین خط تغذیه آنها از یکدیگر مجزا در نظر گرفته شود.

و جدا از تمام مواردی که اشاره شد و بسیاری موارد دیگر مهمترین تمهیدی که باید اندیشید گراند و ارتینگ صحیح است.

گراند و ارتینگ صحیح قدم اصلی در رفع نویزها و تداخلات در سیستم هایی مانند صدا و تصویر می باشد، در اسن صنعت هر چه اختلاف ولتاژ نول و ارت نهایی کمتر باشد، حذف نویزها بهتر انجام خواهد شد. در بساری موارد امکان ایجاد ارتینگ حساس حتی با ایجاد چاه ارت مناسب با توجه به اشتراک زمین و فاصله کابل کشی از محل چاه تا محل تجهیزات ، زیاد می شود و بموازات آن مقاوت مسیر افزایش می یابد، در نهایت ارتینگ مناسب این تجهیزات ، بوجود نمی آید.

دستگاه ارت الکترونیکی با توجه به عدم وابستگی به زمین، امکان قرارگیری در نزدیکترین نقطه به تجهیزات، حساسیت بسیار بالا، ایجاد پایینترین اختلاف ولتاژ بین ارت و نول، قابل حمل بودن بعنوان مناسب ترین گزینه در جهت ایجاد ارت ایزوله و خصوصی جهت این تجهیزات، می تواند تمامی مشکلات نویز در این صنعت را حل نماید و از طرفی با توجه به حفاظت بر روی خط فاز ، از آسیب جدی به این تجهیزات جلوگیری نموده و عمر آنها را افزایش دهد.