atm kenza

خودپرداز

دستگاه های خودپرداز، خوددریافت ، کیوسک بانکی، VTM و… از جمله تجهیزاتی هستند که امروزه نقش مهمی در ارتباطات بانکی بر عهده داشته و بصورت 7*24 در حال خدمت رسانی به مشتریان بانکی می باشند. با ورود این دستگاه ها به شبکه بانکی ، بسیاری از مبادلاتی که قبل از آن در داخل بانک صورت می پذیرفت، به این خانواده از دستگاه ها محول گردید و هر روز شاهد پیشرفت این خانواده از تجهیزات بانکی هستیم.

کارکرد صحیح این تجهیزات نیاز به مراقبت دارد، از شرایط مورد نیاز ، شرایط استاندارد الکتریکی و ارت مناسب بعنوان یکی از مهمترین زیرساختی، همواره مد نظر است..

با توجه به این نکته که این دستگاه ها جزو معدود تجهیزاتی هستند که همزمان بخشی از آنها در داخل ساختمان و بخشی در خارج ساختمان قرار می گیرد و از طرفی همواره با بدن اشخاص مختلف در ارتیاط مستقیم قرار دارند، موارد ذیل از نکاتی است که مشخص می نماید که ارت مناسب و بدون تغییر در شرایط و فصول مختلف، از مهمترین شرایط زیرساختی جهت کارکرد صحیح آنها می باشد، از مهمترین دلایل نیاز به ارت حساس و دقیق در این خانواده از تجهیزات بانکی، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • تخلیه القا و الکتریسیته ساکن(ESD) حاصل از کارکرد قطعات داخلی .
  • تخلیه امواج الکترومغناطیس القا شده در فضای اطراف توسط دستگاه های دیگر به  بخشی از بدنه  دستگاه خودپرداز که در محیط خارج از ساختمان واقع هستند.
  • نزدیکی به پست های برق منطقه ای که با توجه به قدرت بالا تاثیر منفی بر عملکرد چاه های ارت نزدیک به پست دارند.
  • بدن هر انسان بطور طبیعی و با توجه فعالیت های مختلف تولید الکتریسیته ساکن می نماید، الکتریسیته ساکن بدن در اولین برخورد با رسانا که به زمین متصل است ، از طریق آن رسانا در زمین تخلیه می شود، یک مثال بدیهی که برای برای اکثر انسانها اتفاق افتاده است، ایجاد جرقه خفیف در هنگام باز کردن درب با استفاده از کلید است، پس دستگاه های خانواده خودپرداز با توجه به ارتباط بدنه آنها با زمین یکی از رساناهایی هستند که در معرض تخلیه الکتریسیته ساکن بدن اشخاص هستند و در صورت عدم وجود ارت مناسب، تخلیه متوالی الکتریسیته ساکن در خودپرداز علاوه بر ایجاد احساس برق گرفتگی و گزش الکتریسیته در مشتری، باعث خرابی قطعات و کاهش عمر این تجهیزات حساس می شود.

دستگاه ارت الکترونیکی  در حال حاضر بر روی بیش از 300 دستگاه خودپردازنصب و توانسته کلیه وظایف مربوط به ارت مناسب و حفاظت را به بهترین صورت ممکن انجام دهد و هر روز به تعداد  آنها افزوده می شود.

از مهمترین دلایل مقرون به صرفه بودن دستگاه ارت الکترونیکی نسبت به چاه ارت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • ایزوله بودن نسبت به زمین، در نتیجه حتی اگر زمین اطراف خودپرداز برق دار باشد(بعنوان مثال نزدیکی به پست های برق منطقه ای) ، تاثیری در عملکرد آنها و مصرف کننده نهایی نخواهد داشت.
  • میزان ولتاژ بدنه همواره در پایینترین میزان خود خواهد بود و در هنگاهم تخلیه الکتریکی تغییری نخواهیم داشت.
  • نیاز به مراقبت و نگهداری خاصی نداشته و عمر بسیار طولانی دارند.
  • بر خلاف چاه ارت هیچگونه تغییری در عملکرد آنها در فصول مختلف وجود ندارد و وابسته به رطوبت، دما، جنس خاک و .. نمی باشد.
  • تعمیر آنها در کمتر دو ساعت  و تعویض در کمتر 15 دقیقه قابل انجام است.
  • بر خلاف چاه ارت امکان جابجایی دستگاه ارت الکترونیکی در صورت جابجایی احتمالی دستگاه خودپرداز وجود دارد.