>>> تکفاز

>>> حداکثر جريان قابل تحمل: 15A

>>> ولتاژ عملکرد دستگاه: 190V تا 240V

>>> فرکانس : 50Hz

>>> حفاظت از جان حداکثردر ولتاژ 43V

>>> تخليه ولتاژ القايي و الکتریسیته ساکن از بدنه تجهيزات.

>>> تثبيت بدنه بر روي پایینترین میزان(کمتر از 0.5 ولت).

>>> محافظت مصرف کننده در مقابل  SURGE و جریان های هجومی خط فاز.

سايز :cm 27.5cm x 15.5cm x 8

موارد استفاده:

>>> خودپردازهاي راه دور بانکي.

>>> کيوسک‏هاي بانکي.

>>> تجهيزات جريان ضعيف کارخانجات.

>>> دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی.

>>> دستگاه های چاپ.